Rólunk

Magyarországon és az Európai Unió többi tagállamában alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) szóló jogszabály.

A hazai vállalatok, szervezetek tájékozottsága kielégítő, de láthatóan a kisebb struktúráknak sok nehézséget okoz és -bár szeretnének jogkövetők lenni- nehezen tudnak lépést tartani az újabb feladatokkal.

Számos képzés, tanfolyam indult, kiváló szoftveres megoldások készültek és e rövid fél év alatt egyre magasabb színvonalon dolgoznak a GDPR ágazatban érintett fejlesztők, jogászok, szakértők.