Új képzés a BME-n

Új képzés a BME-n

Adatvédelmi képzések – azoknak, akik csinálják… az Adatvédelmi Szövetség és a BME MTI képzése

Gyakorlati szakemberek kétszintű képzésére jelentkezhetnek azok, akik egy intézménynél, önkormányzatnál, cégnél, szervezetnél adatvédelmi feladatokat végeznek- vagy akik szeretnének ezzel foglalkozni.
Az első szinten adatvédelmi felelős, a második-ráépülő szinten adatvédelmi tisztviselő munkára történik a felkészítés.
A záróvizsgára a hallgató képes elkészíteni saját szervezete, cége, önkormányzata teljes adatvédelmi megfelelőségét, dokumentálását és ezeket a munkatársai számára le tudja oktatni. Ez a komplex anyag a záróvizsga alapja, melyet a bizottság előtt meg kell védeni.

Az Adatvédelmi Szövetség és a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete olyan képzést indít, mely igen nagy elszántságot igényel, de elvégzésével a megfelelő kompetenciák birtokában képes helytállni az adatvédelem nehéz pályáján.
A képzés részben távoktatásos rendszerben működik a vidékiek utazásai miatt.

A két képzés összesen 200 óra, a sikeres első szint után lehet a második szintet elkezdeni.

A képzés neves oktatókkal, kiváló gyakorlati szakemberekkel történik.
Nagyon komoly kihívás, hisz több mint másfél hónap tömény tanulás és számonkérés alapján léphet tovább a második képzésre a hallgató.

A képzés leírása

Jelentkezési lap>

Adatkezelési tájékoztató>

1. tanfolyam, alapszint, megnevezése: adatvédelmi felelős munkára felkészítő képzés:

A tanfolyam kezdési időpontja 2019 október 16 d.e. 9 óra. Helyszín: BME “E” épület

A tanfolyam időtartama 100 óra

A tanfolyam elvégzése megfelelő alapot ad ahhoz, hogy a munkatárs az adatvédelmi felelős munkakörét folyamatos tudás-frissítéssel elláthassa, az adatvédelmi tisztviselővel közösen biztosítani tudják a szervezet adatvédelmi törvényi megfelelőségét.

Ugyanakkor felkészíti az adatvédelmi tisztviselő tanfolyam elvégzésére is.

A tanfolyam díja: 195 000,- Ft.

Vizsgadíj: 35 0000,- Ft.

A leadott vizsgaanyag auditálását szervezetünk elvégzi.

A vizsgáztatást a Budapesti Műszaki Egyetemen Mérnöktovábbképző Intézetének munkatársai végzik.

2. tanfolyam Az alapképzésre épülő oktatás elnevezése:

Adatvédelmi tisztviselő munkára felkészítés

A tanfolyam időtartama: 100 óra

A tanfolyam elvégzése után lehetőség van a tanultak alapján és segítségével vizsgamunka gyanánt az adott szervezet adatvédelmi megfelelősége teljes anyagának elkészítésére, melyet a Szövetség vizsgabizottsága előtt a tanulónak meg kell védenie.

A szakdolgozat teljes elkészítése során konzulenst biztosítunk, aki a teljes folyamat alatt ellenőrzi és véleményezi az elvégzett feladatokat, korrigálja az esetleges eltéréseket. Erre egyéni és csoportos konzultációk során van lehetőség.

Az adatvédelmi tisztviselői feladatok megismerésére csak a gyakorlati tapasztalatok megszerzésével van igazán mód. Rendszerünk egy ellenőrzött, az adatvédelmi tisztviselő feladatteljesítésének helyszínén biztosít gyakorlatszerzést?, úgy, hogy közben a felkészült konzulens védelme, útmutatása és segítsége a hibák nagy részét elkerülhetővé teszi.
A tanfolyam elvégzése megfelelő alapot ad ahhoz, hogy a munkatárs az adatvédelmi tisztviselő munkakörét folyamatos tudás-frissítéssel elláthassa.

A szakdolgozat elkészítésével a szervezet adatvédelmi rendszerét felmérni, megismeri. Megfelelő információval fog rendelkezni ahhoz, hogy egy ellenőrzés során megvédje az adatkezeléseknél alkalmazott módszereket, eljárásokat.

A tanfolyam díja: 195 000,- Ft

A vizsgadíj: 35 000,- Ft

A vizsgaanyag auditálását szervezetünk elvégzi.

A vizsgáztatást a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetének munkatársai végzik.
Kapcsolat: 0620 9283 266 [email protected]

Közadat KFT