Category Egyéb kategória

Az arcfelismerési technológia korlátozható?

Az Európa Tanács az arcelismerő rendszerek egyre nagyobb térhódítása miatt „iránymutatásokat” tett közzé, korlátozásokat szorgalmaz alkalmazásuk terén.

Az emberi jogi szervezet javaslata, hogy ez a rendszer ne legyen alkalmazható egy személy kinézetére vonatkozó egyéni vonások megfigyelésére és annak rögzítésére. (Ilyen pl: bőrszín, nem, faj, etnikai származás, életkor, egészség, társadalmi helyzet) Read More

USA- új kiberbiztonsági és adatvédelmi vezetők kinevezése

Joe Biden amerikai elnök kijelentette, hogy az ország kiberbiztonságának megerősítését első és legfontosabb feladatként kezelik a jövőben.

A feladatot ellátó szerv vezetésére a jelöltek Alejandro Mayorkas (DHS) és Avril Haines (DNI). Mindketten kiemelték annak szükségességét, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormányát minden körülmények között biztosítani kell a számítógépes fenyegetésekkel szemben. Read More

GDPR-bírság 2021- mégis bárkit megbüntethetnek?

Bárki számíthat adatvédelmi bírságra? Felröppentek azok a hírek, melyek szerint egyáltalán nem kell aggódniuk a kisvállalkozásoknak és a közepes cégeknek akkor, ha nem tartják be a GDPR rendelet előírásait. Ez a hír azonban nem igaz. Az új európai adatvédelmi szabályok mindenkire vonatkoznak, s a büntetés is kikerülhetetlen a szabályoknak meg nem felelők között. Igaz ugyan, hogy elsőként inkább csak figyelmeztetni fog a Hatóság. Ez persze nem jelenti azt, hogy súlyosabb incidensnél a NAIH nem szab ki bírságot.

A félreértésre az adhatott okot, hogy a készülő törvényjavaslat (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról) szövegében valóban ott van az a nagyon fontos rész, mely arról szól, hogy a GDPR azt a vállalkozást, amely nem tartja be az előírásokat, a hatóság első alkalommal figyelmeztetésben részesíti, és a hatóság arra törekszik, hogy ne azonnali bírságot szabjon ki. Read More

A 01/2021. Számú iránymutatás – Adatsértési értesítés példáival kapcsolatosan

Az EDPB iránymutatásokat fogadott el az adatsértések bejelentésére vonatkozó példákról, tették közzé az Európai Adatvédelmi Szövetség (EDPB ) honlapján,  2021. január 18. nappal.

Ezek az iránymutatások gyakorlat-orientáltabb útmutatások és ajánlások bevezetésével egészítik ki a WP 29 (európai adatvédelmi hatóságokból álló 29-es munkacsoport) útmutatásait az adatszegések bejelentéséről.

Céljuk, hogy nagyban segítséget nyújtsanak vele az adatkezelők részére, s ezáltal segítsék munkájukat. Ezzel segítve az adatkezelőket abban, hogy eldöntsék, hogyan kezeljék az adatsértéseket és milyen tényezőket vegyenek figyelembe a kockázatértékelés során. Read More

Adattovábbítás az Egyesült Királyságba 2021-ben

Hosszú és kanyargós út – adattovábbítás az Egyesült Királyságba 2021-ben

Az EU-ból történő kilépéssel az Egyesült Királyság adatvédelmi szempontból harmadik országgá vált, amely az adattovábbítások kapcsán jelentős változást eredményez. A kilépés után az átmeneti időszakban még nem volt különleges lépés e téren, de ez az időszak 2020. december 31-ével véget ért.

Az Európai Adatvédelmi Testület december 15-én kiadott nyilatkozata is felhívta a figyelmet erre a változásra. A Testület hangsúlyozva, hogy az adattovábbítás – megfelelőségi határozat hiányában – elsősorban a GDPR 46. cikke szerinti, valamely megfelelő garanciákon alapuló adattovábbítás keretében lehetséges.  

A Testület – szintén december 15-én kiadott, a 2021. január 1. utáni adattovábbítással foglalkozó jegyzete – kiemelte, hogy további garanciák alkalmazására is szükség lehet, összhangban a Testület korábbiakban megtett intézkedésével. Ezt követően azonban az Egyesült Királyság és az EU között létrejött a kereskedelmi és együttműködési megállapodás, amely az adattovábbítás kérdését is befolyásolhatja.  Read More

Brutális GDPR -bírságot szabtak ki

A német Alsó-Szászország Tartomány Adatvédelmi Hatósága 2020.december 21-i döntése értelmében 10,4 millió eurós (kb. 3,6 milliárd forint) bírságot szabott ki egy helyi laptop-kereskedésre.

A hatóság szerint az NBB /notebooksbilliger.de AG./ az észlelés előtt két éven át kamerás megfigyelést végzett a cég dolgozóival szemben. A részükre ezért a cselekményért kiszabott bírság is a GDPR bevezetése óta is az egyik legnagyobbnak számít. 

A történetből megtudhatjuk, hogy a kérdéses cég azzal a céllal, hogy megakadályozzák a lopásokat és a termékek mozgását is nyomon tudják követni, videokamerákat szerelt fel a cég teljes területén. Ide értve a raktárakat, az értékesítési területeket, de a munkavállalók munkaterületét is. A videók felvétele folyamatos volt a nap 24 óráján át készítette a felvételeket, melyet 60 napig őriztek meg. Az indoklásban kitértek arra is, hogy ez az eljárás a dolgozók részére stressz faktor volt, ami nyomást eredményezett, s kihathatott a munkájukra is. Ezen túlmenően nem csak a dolgozók kerültek felvételre munkájuk során, hanem a betérő ügyfelek is, akik mit sem tudtak arról, hogy róluk felvétel készül.  Read More

Ügyfél adatok biztonságának a fontossága – 460 000 euróért

Nemzeti Adatvédelmi Testület, 2021. január 13. napján megjelent sajtóközleményében az alábbiakat jelentette meg: 

Kiszabott bírság:   1.900.000 PLN  (kb. 150.000.000,- Ft,)

Megsértett rendelet:  GDPR alapelvei

Az indoklás: 

Lengyel DPA a Virgin Mobile Polska (Lengyelországban működő mobiltelefon-szolgáltató) cégre a Személyes Adatvédelmi Hivatal (UODO) elnöke 1,9 millió PLN (460 000 EUR) bírságot szabott ki a feldolgozott adatok biztonságát biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedések hiánya miatt. 

Az UODO kijelentette, hogy a vállalat megsértette az adatok titkosságának és az elszámoltathatóságnak a GDPR-ben lefektetett elveit. A Virgin Mobile nem ellenőrizte rendszeresen és mindenre kiterjedően az általa feldolgozott adatok biztonsága érdekében tett lépéseit. Csak szúrópróba szerűen néztek meg egy-egy folyamatot. Nem végeztek továbbá teszteket annak kiderítésére, hogy a vevők adatai biztonságban vannak-e a társaságnál a tevékenység folytatása során. Volt eset, amikor kihasználva a rendszer sebezhető pontjait, illetéktelen személy adatokat nyert ki néhány ügyfélről. Ennek az incidensnek a nyomán kezdődött az átfogó vizsgálat a Virgin Mobile – nál. A Társaság nem értett egyet a  UODO-val, mert úgy vélte, mindent megtett  az adatok védelmében. A Felügyelet azonban úgy ítélte meg, hogy az ellenőrzések nem voltak átfogóak, mindenre kiterjedőek és rendszeresek.  Read More

Lakók megfigyelése – társasházkezelők büntetése

Lakók megfigyelése – Svédországban

Európai Adatvédelmi Testület, 2020. december 17. napján megjelent határozata: 

Kiszabott bírság: 300.000,-  SEK (10.771.000,- Ft )

Megsértett rendelet:  GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

Az indoklás: 

A svéd adatvédelmi hatóság 300 ezer svéd korona összegű közigazgatási bírságot szabott ki egy társasházkezelővel szemben, a kezelésében lévő egyik bérházban történt jogellenes videomegfigyelés miatt.

A svéd adatvédelmi hatósághoz (DPA) panasz érkezett a Uppsalahem lakáscéghez tartozó bérházban 2020. február 14-25 közötti időszakra vonatkozóan a kihelyezet kamerarendszer miatt. 

A társasház kezelő szervezet a társas – apparmanház egyik lakóját ért korábbi zaklatások miatt úgy döntött, hogy megfigyelőrendszert telepít, a zaklatott lakó emeletén. A Társasházkezelő cég abban hibázott, hogy a szóban forgó kamerát úgy állították be, hogy a felvételeken nem csak a zaklatott lakó, hanem a panaszos lakó ajtaja is látszott. A felvételeken nem csak az ajtók kerültek rögzítésre, hanem a kinyitáskor a lakás belsejébe is betekinthetett az, aki a felvételeket visszanézte.  Read More

Az eddigi legnagyobb bírság Angliában

A British Airways jelentősen csökkentett, 20.000.000 GBP (8.115.000.000,- Ft) bírságot kapott a GDPR megsértése miatt

  1. október 23., péntek

Portfolio caption

20 millió font, a British Airways (BA) részére az általános adatvédelmi rendelet megsértése miatt kiszabott bírság a maga nemében a legnagyobb bírság az Egyesült Királyság Információs Biztosának (ICO) történetében. Ez az összeg azonban az eredetileg javasolt bírságnál lényegesen alacsonyabb lett. Érdekes megnézni azokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak egy ilyen GDPR eljárás során. 

2018. június és szeptember között történt kibertámadás során nem tudta a BA megvédeni ügyfelei adatait, nem tudta megelőzni ezt az incidenst. Ezzel több, mint 500.000 ügyfél személyes adatai kerültek veszélybe. A behatolók a foglalás során kért személyes és banki adatokat észrevétlenül átirányították saját gépeikre, s ezt addig tették, míg egy harmadik fél erre fel nem hívta a figyelmet.  Read More

Magánélet COVID idején – a cég alkalmazottaira vonatkozó kérdések

„Az alkalmazottak magánéletének megőrzése közegészségügyi válság idején” – cikket jelentetett meg a National Law Review  2020 március 3.- án. 

A cikk nagyon érdekes oldalról közelíti meg az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének betartását az egészségügyi adatok vonatkozásában, s mai nap is érvényes. 

Több oldalról lehet a jelenleg világban kialakult helyzetet a GDPR oldaláról is megnézni.

Egyik kiragadott fontos kör: 

A COVID-19 vonatkozásában szabályként alkalmazhatták az otthoni munkavégzést vagy a szabadság igénybevételét, ha nem volt megoldható a távmunka. Ez egy csomó érdekes dolgot vet azonban fel. Többek között felmerülhet, hogy az alkalmazottak a szűkös szabadságkeret miatt vajon elrejthetik-e a tüneteiket az egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatosan – így megőrizve munkahelyüket? Read More